RSS Feed

Blauwe kentekenplaten.

Oldtimere voertuigen, zoals Simca 8, met een datum van toelating vóór 1 januari 1978 mogen de donkerblauwe kentekenplaten met witte letters voeren. Voordat de blauwe kentekenplaat wordt afgegeven, wordt gecontroleerd of op het voertuigbewijs een datum van toelating van vóór 1 januari 1978 vermeld staat en het kenteken bestaat uit een combinatie van 4 cijfers en 2 letters. Als aan alle eisen is voldaan mag een ongelimiteerd aantal platen gekocht worden. Blauwe kentekenplaten zijn voorzien van een keurmerk bestaande uit de Nederlandse leeuw en de tekst ‘RKM’. Het keurmerk, en met name het volgnummer, moet duidelijk herkenbaar blijven, want aan de hand van dit volgnummer kan de maker van de kentekenplaat achterhaald worden.

In 1978 is de Rijksdienst Voor het Wegverkeer (RDW) overgegaan op een nieuw combinatiesysteem met 2 cijfers en 4 letters. Auto’s met een datum eerste toelating na 31 december 1977 moeten de gele (GAIK) platen met het Eurovignet voeren. GAIK staat voor: Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten (GAIK). Elke GAIK-kentekenplaat is voorzien van unieke codes en echtheidskenmerken, waardoor controle achteraf mogelijk is. Zowel de afgifte van de kentekenplaten als de inname zijn strikt geregeld.

(Her)uitgifte oude kentekens
Voor geïmporteerde klassiekers kan men bij de RDW, Centrum voor voertuigtechniek en informatie een ‘ouderwets’ kenteken aanvragen, mits de datum eerste toelating voor automobielen vóór 1978 en voor motorrijwielen/bedrijfsvoertuigen vóór 1973 ligt. Deze regeling is een aanvulling op de al langer bestaande mogelijkheid om historische voertuigen, die door het verlies van kentekenpapieren een recente nummerplaat bezitten, weer van het oorspronkelijke kenteken te voorzien. De behandeling van aanvragen voor beide regelingen verloopt via de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC), de organisatie die de belangen behartigt voor verenigingen van liefhebbers van historische voertuigen.

Voertuigen die vanwege hun historische waarde door liefhebbers in Nederland zijn geïmporteerd, krijgen van de RDW bij registratie een ‘klassiek’ kenteken uitgereikt. In overleg met de FEHAC heeft de RDW enkele speciale series ‘ouderwetse’ kentekens ter beschikking gesteld met name voor geïmporteerde klassiekers. Personenvoertuigen van voor 1978 krijgen bij de kentekenregistratie na invoer automatisch een ‘ouderwets’ kenteken. Bedrijfsvoertuigen krijgen na invoer bij kentekenregistratie een kenteken uit de serie BE-00-00 en motorrijwielen een kenteken uit de serie ZF-00-00. Voertuigen die voor die tijd zijn ingevoerd kunnen nu alsnog in aanmerking komen voor deze series ‘ouderwetse kentekens’, mits de datum eerste toelating voor automobielen vóór 1978 en voor motorrijwielen / bedrijfsvoertuigen vóór 1973 ligt. NB: De RDW hanteert de datum eerste toelating. Indien deze niet aangetoond kan worden, maar wel het bouwjaar, dan gaat de RDW uit van het bouwjaar.

Voertuigen die een recent kenteken hebben gekregen omdat daarvan ooit de papieren van het oorspronkelijke Nederlandse kenteken (geheel of gedeeltelijk) zijn zoekgeraakt houden dit nieuwe kenteken. Wel kunnen eigenaren van dergelijke voertuigen het oorspronkelijke kenteken van hun voertuig weer terug vragen. Is het originele nummer nog aanwezig in de bestanden van de RDW dan zal normaliter teruggave volgen. Wij adviseren u dit eerst bij de RDW na te vragen alvorens men de procedure opstart.
Meer informatie kunt u vinden op RDW site.

Bron: RDW en FEHAC.