RSS Feed

Links

Op deze pagina heb ik een aantal links gezet die verband houden met, in de breedste zin van het woord, Simca. Voor zover de sites betreft van commerciëlebedrijven en -instellingen wil ik benadrukken dat ik geen enkele binding heb met deze bedrijven of instellingen.

Ik wil u alleen maar op weg helpen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over, en zoveel mogelijk plezier te beleven aan, met name Simca’s en alles wat daar binding mee heeft.

 

 

Hieronder vindt u meer informatie over de Simca.
Nederlandse sites.
Homepage Hans Hoogevorst
Simca autmobielclub Nederland
Simca & Matra sport club
oldtimers Winkelkraam

Buitenlandse sites
Hieronder vindt je meer informatie over de Simca.

Club Simca do Brazil
Simca Klub Ceská Republika
Club de Simca Facel-Métalon
Club Simca France
Club SIMCA Deutschland
Homepage Simcannuaire
Photo simca free