RSS Feed

Oldtimer APK regels

De keuringseisen die bij de APK worden toegepast zijn doorgaans gebaseerd op voertuigen van recente datum, die direct na fabricage worden ingevoerd en waarvoor een type goedkeuring is verkregen. Om het probleem te ondervangen dat oude auto’s deels niet voldoen aan de huidige eisen worden de keuringseisen gerelateerd aan het bouwjaar van het voertuig.
Het bouwjaar van een voertuig wordt meestal vastgesteld worden met behulp van een kenteken. Is deze niet aanwezig dan wordt de datum vastgesteld dat de auto in Nederland is ingevoerd.
Hieronder vindt u een beknopt de keuringseisen waar een oldtimer aan moet voldoen.

Keuringseisen oldtimer.

 • Bedrijfsrem: op motorvoertuigen met bouwjaar gelegen na 30 juni 1967 moet, indien aanwezig functioneren – waarschuwingssignaal remvloeistofsysteem en een waarschuwingssignaal voor het falen van het remsysteem
 • Remwerking bedrijfsrem: Remvertraging bij motorvoertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967: 3.86 m/s2 Remvertraging bij oldtimers met bouwjaar 30 juni 1967 5.2 m/s2
 • Ruitenwissers: Voertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 moeten minstens 1 ruiterwisser hebben.
 • Ruitensproeiers: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 september 1970
 • Achterruitverwarming: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 september 1970
 • Snelheidsmeter: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 juni 1967.
 • Autogordels: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 juni 1967.
 • Achterlichten: Voertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 moeten zijn voorzien van twee of vier achterlichten; bij bouwjaar na 30 juni 1967 twee achterlichten
 • Achterreflectoren: Moeten voorzien zijn van een goedkeuringsmerk bij bouwjaar na 30 juni 1967.
 • Stoplichten: Motorvoertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 moeten zijn voorzien van 1 ( in het midden) of twee stoplichten; bij bouwjaar na 30 juni 1967 van twee.
 • Richtingaanwijzers: motorvoertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 mogen uitgerust zijn met een mechanische richtingaanwijzers.
 • Koolmonoxidegehalte: Motorvoertuigen met bouwjaar voor 1974 hoeven niet aan de eisen voldoen.
 • Spiegels: deze moeten deugdelijk gemonteerd worden en na 1 januari 1975 is het verplicht dat de linkerbuitenspiegel van binnenuit verstelbaar is.
 • Banden: De banden moeten een profieldiepte hebben van minimaal 1,6 mm. Verder mogen de banden niet beschadigd of uitgedroogd zijn.
 • Uitlaat: De uitlaat moet over de hele lengte gasdicht zijn.
 • Handrem: De handrem moet op tenminste twee wielen functioneren.

Wat kost een APK?
Klik hier voor de actuele prijslijst.

Hoe vaak APK keuren?
Per 1 januari 2008 veranderd de APK-frequentie voor klassieke voertuigen:Personenauto’s van 30 jaar of ouder hoeven nog maar eens per twee jaar gekeurd te worden. Voor personenauto’s van voor 1 januari 1960 vervalt de APK-plicht.

Schorsing kenteken.
Is de oldtimer goedgekeurd en men gebruikt de oldtimer niet, en wil of kan men niet voldoen aan genoemde verplichtingen, dan dient men de verplichtingen te laten schorsen. Door het schorsen wordt het kentekenbewijs ongeldig. Een schorsing is een jaar geldig en kost voor personenauto’s € 22,70 Vervolgschorsingen (indien verlengd voor de vervaldag) kosten jaarlijks € 22,70 Een schorsing dient minimaal drie maanden te duren.

Neemt men het voertuig binnen deze termijn weer in gebruik, dan dient men alsnog de volledige motorrijtuigenbelasting te betalen indien men geen vrijstelling heeft.
Schorsing van een voertuig doet men op een (groter) postkantoor. Benodigd is deel 2 en kopie deel 3 (overschrijvingsbewijs) van het kenteken en een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs). U krijgt een nieuw deel 2 waarop staat aangegeven tot wanneer het voertuig geschorst is. Ontschorsen doet u ook op het postkantoor; u krijgt dan weer een nieuw ‘schoon’ deel 2. De verplichtingen gaan dan onmiddellijk in. De RDW heeft een brochure uitgegeven ‘Uw auto of motor en het kentekenbewijs’. Hierin staat alles precies beschreven.

De brochure is op het postkantoor verkrijgbaar.

Tips.
Indien u uw auto goed onderhoudt, regelmatig doorsmeert en op roest controleert, zal de slijtage minimaal zijn. U zult dan niet gauw voor verrassingen komen te staan bij een APK-keuring.

Wanneer u uw auto laat keuren, kan het zijn dat er een steekproef door de RDW moet plaatsvinden. De wachttijd op de steekproefcontroleur bedraagt maximaal 90 minuten; hierna moet de herkeuring nog uitgevoerd worden. Houdt hier dus rekening mee met eventuele andere afspraken die u die dag maakt! U bent verplicht aan de steekproef mee te werken. Indien u wegrijdt vervalt de keuring en kunt u uw auto alleen nog gekeurd krijgen bij de RDW.

Wellicht handig bij langere vakanties, verkoop e.d.: als u binnen twee maanden voor de verloopdatum van de huidige keuring uw auto goedgekeurd krijgt, dan is de APK-keuring een jaar geldig vanaf de oorspronkelijke verloopdatum. Met andere woorden: de geldigheid van die APK-keuring is dan veertien maanden.

Meer informatie vindt u op de volgende websites
Leen APK
RDW APK