RSS Feed

Wat is APK?

De algemene periodieke keuring (apk) is in europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regeling. Volgens deze regeling moet u uw personenauto, of bedrijfsauto die beladen -niet zwaarder is dan 3.500 kg, jaarlijks laten keuren.

Tenminste, als de auto drie jaar of ouder is. De APK is een moment – opname en geeft geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle van uw auto is dus belangrijk.